Lesvoorwaarden

Algemene lesvoorwaarden.

1. Wilt u een rijles wijzigen of afmelden, dan dient u dat minimaal 24 uur voor de rijles door te geven.
    Bent u later met afmelden of wijzigen dan wordt de rijles in rekening gebracht.

2. Bent u niet aanwezig op het afhaaladres dan wordt er contact met u gezocht, er wordt maximaal 15 minuten
    gewacht, bent u er niet binnen die tijd dan wordt de rijles  in rekening gebracht.

3. Ziekmelden doet u minimaal 24 uur voor de rijles.
    Bent u later met afmelden dan wordt de rijles 
in rekening gebracht.

4. De rijschool heeft het recht om rijlessen op te schorten indien dat nodig is.

5. Voorkom vervelende toestanden en meldt wijzigingen en ziekte op tijd, wij kunnen het financiëel niet accepteren
    dat een gemaakte afspraak op het laatste moment wordt
afgezegd.

6. Lespakketten zijn 18 maanden geldig gerekend vanaf de eerste rijles. Dat betekend dat u daarna geen
    aanspraak kunt maken op rijlessen, toetsen en examens die niet zijn benut.

7. Alcohol in het verkeer dat kunt u niet maken. Dat geldt ook voor u als u een rijles volgt. Wanneer wij merken dat
    u onder invloed bent van een stof c.q. drank die de rijvaardigheid kan beïnvloeden, dan breken wij accuut de
    rijles af. De rijles wordt u wel in rekening gebracht.

    Rijschool Ferdinand